ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยทองสุข

สำนักวิชาการและวางแผนได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วไทย เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยทองสุข