ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2561

          สำนักวิชาการและวางแผน  และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยทองสุข ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานวารสารวิชาการ Veridian E-Journal ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีท่าน รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะทำงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน (คลิกดูภาพ)