ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

จัดโครงการสานความสัมพันธ์ภายใต้โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4

 

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 22.00 น.


       คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  จัดโครงการสานความสัมพันธ์ภายใต้โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557  เวลา  08.00 - 22.00 น. ณ  ลานสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยทองสุข  มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้อง  ผูกข้อมือ การให้ความรู้ประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า  กิจกรรมวอลเลย์บอลสานความสัมพันธ์ และงานเลี้ยงสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4