กิจกรรม

28-29 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข ได้จัดสัมมนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่วาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยช่วงเช้าเป็นการศึกษาผลิตและกรรมวิธีในการทำโอ่งดินเผาที่โรงงานโอ่งรัตนโกสินทร์ จากนั้นเป็นการบรรยายวิชาการ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดย ดร.สุวรรณี  จริยะพร ซึ่งได้ให้แนวคิดในการจัดทำ CSR ในปัจจุบัน ที่จะต้องแยกให้ออกให้ได้ว่า CSR แท้ ต่างกับ CSR เทียมอย่างไร และ CSR in Process ที่เป็นการรับผิดชอบในกระบวนการผลิตปกติ

จากนั้นเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง จ.ราชบุรี มีผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 22,460 บาท และเป็นเงินสดอีก 64,000 บาท รวมทั้งสิ้น 86,460 บาท นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็น และการละเล่นกับน้อง ๆ กว่า 140 คน สร้างความสุขให้แก่น้อง ๆ ได้รับบุญและประทับใจกันถ้วนหน้า

งานนี้พี่ ๆ ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้มาร่วมกิจกรรมนี้กับหลายรุ่น และยังร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์นี้อีกด้วย น้อง ๆ ขอขอบคุณ