กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

ทองสุขรวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข  ไร่ขิง  ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยทองสุข 
จัดโครงการ “
ทองสุขรวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ  วันที่  28-29  มีนาคม พ.ศ. 2557 
ณ. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  จ. ราชบุรี