กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข ไร่ขิง ได้เป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่ 11

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข  ไร่ขิง   ได้เป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่  11  ในงานเทศมหาชาติ ในวันที่  14 – 15 กันยายน  2556 
ณ. วัดไร่ขิงพระอารามหลวง