กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 56 ณ วัดไร่ขิง

วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาวัดไร่ขิง ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 56 ณ วัดไร่ขิง

 

 วันที่ 25 พฤศจิการยน พ.ศ. 2556