กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขไร่ขิง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาลัยทองสุข ชั้น 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ