กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน"เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ"มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ วิทยาลัยทองสุข เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ ๗ เชิญผู้มีจิตศัทธา ร่วมฟังเทศนะครับ

งาน"เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ"มหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ วิทยาลัยทองสุข เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ ๗ เชิญผู้มีจิตศัทธา ร่วมฟังเทศนะครับ