กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข ไร่ขิง ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น   มีพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษา และบริการอื่นๆ อาคารดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 52/9 ซอยไร่ขิง 14 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73210 เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร : 034-318678 Website: www.thongsook.ac.th