ข่าว คณะนิติศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมายอาญาและการสืบสวนสอบสวนระยะสั้นสำหรับข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2556คลิกดูรายละเอียดและใบสมัครที่นี่