กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม2561

    อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่  30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์
(คลิกดูกิจกรรม)