กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด

ค้นหา สาระน่ารู้

กลุ่ม สาระน่ารู้   
คำค้นหา สาระน่ารู้   

ผลการค้นหาคำว่า "" มีจำนวน 5 รายการ

 • อ่านต่อ
  วิชานิติศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นหลายแขนง...

  วิชานิติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายแขนงได้ตามแง่มุมที่ศึกษา ซึ่งอาจสามารถแบ่งออกได้เป็น วิชานิติศาสตร์โดยแท้ (legal science proper) ได้แก่ การศึกษาตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นเนื้อหากฎหมาย และนิติวิธีหรือวิธีการใช้กฎหมายเพื่อนำไปใช้ปรับใช้แก่คดีและประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย นิติศาสตร์ทางข้อเท็จจริง (legal science of facts) เป็นการศึกษากฎหมายในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์หรือในสังคม โดยไม่ประเมินคุณค่าว่าถูกหรือผิด เช่น วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย และวิชาสังคมวิทยากฎหมาย นิติศาสตร์เชิงคุณค่า (legal science of values) เป็นการศึกษากฎหมายในเชิงวิจารณ์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า เช่น วิชากฎหมายเปรียบเทียบ และวิชานิติบัญญัติ การศึกษากฎหมายในระดับที่มีความสัมพันธ์กับปรัชญา จะถูกเรียกว่าวิชา นิติปรัชญา หรือ philosophy of law...

 • อ่านต่อ
  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ—เธตเนˆ 1 เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ...

  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ—เธตเนˆ 1 เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ—เธตเนˆ 1 เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ  ...

 • อ่านต่อ
  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เนˆเธฒเธฃเธนเนˆ เธฃเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ ...

  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ™เนˆเธฒเธฃเธนเนˆ เธฃเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ ...

 • อ่านต่อ
  เธชเธฒเธฃเธฐเธ™เนˆเธฒเธฃเธนเน‰ เธชเธธเธ‚เธ�เธฒเธž 01เธ—เธ”เธชเธญเธš...

  เธชเธฒเธฃเธฐเธ™เนˆเธฒเธฃเธนเน‰ เธชเธธเธ‚เธ�เธฒเธž 01 เธ—เธ”เธชเธญเธš เธชเธฒเธฃเธฐเธ™เนˆเธฒเธฃเธนเน‰ เธชเธธเธ‚เธ�เธฒเธž 01 เธ—เธ”เธชเธญเธš...

 • อ่านต่อ
  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ—เธตเนˆ 1...

  เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธ—เธตเนˆ 1......