กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 19 มกราคม 2561

    การประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องคริสตัล โรงเเรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ