กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 10 เมษายน 2561

     สำนักพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมงานทำบุญสงฆ์น้ำพระเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา บรรยากาศภายในงานมีพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธมนต์ ร่วมตักบาทอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป