งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

กีฬา ซีเกมส์ 2019

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุขพร้อมด้วย ผศ.ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายสิทธิชัย อรัณกานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารได้เดินทางไปให้กำลังใจและดูการฝึกซ้อมของ นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากล ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ (http://www.lokwannee.com/web2013/?p=385210)