ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 23 ต.ค. 2563 อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยทองสุข นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 23 ต.ค. 2563  อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยทองสุข นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต