ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข ได้จัคโครงการโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 9

      เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยทองสุข ได้จัคโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 9
     โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยทองสุขได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์(สีฟ้า)ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข และในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์