ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

"ปักธงชัย ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก"

          วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรศพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข พิษณุโลก ได้นำคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ "ปักธงชัย ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก" ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และอำเภอนครไทยพร้อมส่วนราชการ และประชาชน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
           ทั้งนี้ ชาวนครไทยมีความเชื่อ มีความศรัทธาและยึดมั่นกับประเพณีที่จะนำธงไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ทั้งนี้งานประเพณีปักธงชัยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี อันเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน