ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททุกคณะทั้งส่วนกลางและศูนย์การศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน