ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

หมวดแต้ว”นำทัพนักกีฬาทีมชาติ – ศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุข ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข

วิทยาลัยทองสุข จัดพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข” ยิ่งใหญ่ประทับใจ โดยมีผู้มีเกียรติและนักกีฬาดังนำโดย “หมวดแต้ว” เรือตรีหญิงสุภาพร สีสอนดี พร้อมด้วย ร้อยเอกแก้ว พงษ์ประยูร และทัพนักกีฬาดังศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุขเข้าร่วมอย่างคึกคัก

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยทองสุข ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวิทยาลัยทองสุข พร้อมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ และพิธีสักการะบูชาผู้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข ดร.ทองสุข อรัณยกานนท์ และ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข กล่าวสํานึกในพระคุณของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข ตามด้วยพิธีวางพวงมาลา โดยรองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงศ์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข ,รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งพิธีวางพวงมาลัย โดยกรรมการสภาวิทยาลัย , อธิการบดี , แขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้นําบุคลากรวิทยาลัยทองสุข วางพวงมาลัยอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ประธานสภาวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวรายงานสรุป “มติแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยทองสุข” ด้าน รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงศ์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ของสภาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัย ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) กล่าวรําลึกถึงผู้ก่อตั้งวิทยาลัย / ความสําคัญของวันสถาปนาวิทยาลัย

ปิดท้ายด้วยการเสวนา วิทยาลัยทองสุข สร้างคน สร้างชาติ กับการพัฒนาการกีฬา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ สส.จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย และกล่าวถึงความสําคัญของการสร้างคน สร้างชาติ กับการพัฒนาการกีฬา

งานในวันนี้ มีนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุขเข้าร่วมอย่างคึกคัก นำโดย เรือตรีหญิงสุภาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๒๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร้อยเอกแก้ว พงษ์ประยูร นักกีฬามวลสากลทีมชาติไทยเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๒ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สิบเอกวรพจน์ เพชรขุ้ม นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๐๔ ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ , จ่าสิบตรีฉัตรชัยเดชา บุตรดี นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย พร้อมนักกีฬาและสต๊าฟโค้ชอีกหลายท่าน