กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นจุรี่ พาร์ค

         สัมมนาวิชาการ การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นจุรี่ พาร์ค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.นพ.อุดม คชินทร ท่านบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนานักศึกษา