รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วิทยาลัยทองสุข ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตรวจคัดกรอง COVID -19 กับบุคลากรทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

เข้มข้น! วิทยาลัยทองสุข ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19
     โดยการตรวจคัดกรองด้วย ATK กับบุคลากรทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน