รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข คว้า 5 เหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่น ซีเกมส์ ครั้งที่ 32

นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น.  ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข นำผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและแสดงรวามยินดีกับนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 5-17 พ.ค. 2566

ขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทย มวยสากลสมัครเล่นซีเกมส์ 2023 เข้าชิงทั้งหมด 11 รุ่น ทั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข คว้าเหรียญทอง 5 เหรียญ ดังนี้  

 1. นายสมชาย วงศ์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2. นายนัฐพงศ์ ท้วมเจริญ  นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

 3.นายบรรจง สินสิริ นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

 4. นงสาวใบสน มณีก้อน นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

 5. นางสาวจุฑามาศ จิตรพงษ์ นักศึกษาปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ